De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

Ben jij schoolleider in het voortgezet onderwijs?

Investeer in jezelf en groei als professional met de Schoolleidersbeurs-VO

Beurs aanvragen ›Inloggen ›

Ben je schoolleider (van teamleider tot rector) in het voortgezet onderwijs en wil je een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen? Dan kun je de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen. Je krijgt een tegemoetkoming voor de opleidings-, vervangings- en overige kosten voor maximaal 2 studiejaren.

Pilotjaar vanaf september 2023

Studiejaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Heb je een opmerking of vraag over de voorwaarden van de regeling of wil je een reactie geven? Laat het ons weten via info@schoolleidersbeursvo.nl. Begin 2024 evalueren de sociale partners de regeling en zullen dan ook jouw opmerking/reactie/vraag hierin meenemen. Mogelijk passen ze de voorwaarden van de regeling aan voor het volgende studiejaar.


Actualiteiten rondom de Schoolleidersbeurs-VO

Vraag & antwoord

Waarom is er een Schoolleidersbeurs-VO?

Goed leiderschap is essentieel voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. De Schoolleidersbeurs-VO stimuleert schoolleiders om een uitgebreide masteropleiding te volgen. De Schoolleidersbeurs-VO is een ruime tegemoetkoming in de kosten. Het geeft de schoolleider de ruimte om een masteropleiding te volgen die past bij de persoonlijke ontwikkelbehoeften.

Hoe is de regeling Schoolleidersbeurs-VO tot stand gekomen?

Samen met schoolleiders, de VO-raad en vakbonden is in een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de sociale partners de regeling Schoolleidersbeurs-VO bepaald op advies van de adviesgroep van schoolleiders. Het schooljaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Na de tussentijdse evaluatie wordt bekeken of het nodig is de regeling aan te passen.

Ik ben leraar en wil schoolleider worden. Kan ik de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

Nee, je komt niet aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Welke functies vallen onder de noemer schoolleider?

Onder de noemer schoolleider vallen verschillende functies zoals: teamleider, unitleider en afdelingsleider (middenmanagement), conrector, manager onderwijs en adjunct-directeur (deelverantwoordelijk schoolleider), directeur en rector (eindverantwoordelijk schoolleider).

Ik ben schoolleider op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). Kom ik in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO?

De Schoolleidersbeurs-VO is voor schoolleiders die werkzaam zijn op een door OCW bekostigde school in het voortgezet onderwijs die onder de CAO VO valt. Schoolleiders die werken in het vso vallen onder de cao voor het primair onderwijs (cao-po). Deze schoolleiders komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.