De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

Andere initiatieven voor schoolleiders

Op deze pagina vind je enkele andere initiatieven van de sociale partners speciaal voor schoolleiders in het voortgezet ondeijs.

Schoolleiders VO
Het vak van schoolleider is een vak om trots op te zijn! Tegelijkertijd is het ook een uitdagend vak en ben je nooit uitgeleerd. Daarom is de VO-raad Schoolleiders VO gestart. Zij biedt een plek die alle schoolleiders in het voortgezet onderwijs verbindt en die ruimte biedt om je als professional te blijven ontwikkelen en anderen te helpen. Ze stimuleert de uitwisseling van ideeën, ervaringen en best practices en biedt kennis en praktische tools. Schoolleiders VO is er om kennis te halen én om kennis te brengen. Door van en met elkaar te leren versterkt ze de beroepsgroep, op individueel en collectief niveau, en creëren ze toekomstbestendig schoolleiderschap.

Naar de website: www.schoolleidersvo.nl 

Beroepsstandaard schoolleiders VO
Het beroep van schoolleider vraagt veel van je kennis en vaardigheden en een doorlopende professionele ontwikkeling. De Beroepsstandaard schoolleiders VO ondersteunt schoolleiders daarbij. Deze geeft het brede scala van praktijken aan waarbinnen schoolleiders handelen, afhankelijk van de fase van ontwikkeling en context van de school. De beroepsstandaard brengt in kaart in welke situaties er van schoolleiders wordt verwacht dat ze actief kunnen handelen, en welke eigenschappen hierbij van pas komen. Ontdek met de beroepsstandaard wat jouw ontwikkelpunten zijn!

SRVO en VO-academie hebben in samenwerking met Bardo een doorvertaling gemaakt van de beroepsstandaard in handvatten voor zelfreflectie, feedback vragen en gezamenlijke reflectie: de Reflectietool!

Meer informatie over de beroepsstandaard: VO-raad

De VO-academie
De VO-academie is er voor de professionalisering van schoolleiders en bestuurders. Zij ondersteunt hen in hun professionele en individuele ontwikkeling. Hiervoor ontwikkelt zij professionaliseringsactiviteiten op relevante thema’s in het onderwijs met nieuwe leervormen die aansluiten bij de beroepspraktijk. In elke loopbaanstap van docenten met leidinggevende ambities tot schoolleiders en ervaren bestuurders bieden we trajecten.

Professionalisering komt bij de VO-academie tot stand in co creatie met experts en ervaringsdeskundigen uit het veld en op basis van onderzoek en inzichten uit de praktijk. Zij geeft vorm aan trajecten en masterclasses die aansluiten bij de actualiteit. Met haar publicaties verstrekt ze kennis en informatie over leiderschap en geeft ze informatie over professionalisering.

In de trajecten van de VO-academie vinden schoolleiders en bestuurders naast relevante kennis, vooral ook verbinding in een netwerk en leren ze van en met elkaar. Via VO-managementcoaches en VO-intervisiebegeleiders versterkt de sector zichzelf doordat de VO-academie leidinggevenden uit de sector heeft opgeleid. Zij zijn beschikbaar om schoolleiders en bestuurders te begeleiden in hun werk, in het vinden van een volgende carrièrestap of om door te groeien als leidinggevende in het vo.

Meer informatie: VO-academie

 

;