De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

In het kort

Ben je schoolleider (van teamleider tot rector) in het voortgezet onderwijs en wil je een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen? Dan kun je de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen. Je krijgt een tegemoetkoming voor de opleidings-, vervangings- en overige kosten voor maximaal 2 studiejaren met een maximaal bedrag van in totaal € 45.000. De tegemoetkoming bedraagt per 12 maanden maximaal € 22.500 en kan ten hoogste tweemaal worden toegekend. Met de Schoolleidersbeurs-VO kunnen schoolleiders zich verder ontwikkelen en investeren in hun professionele groei.

In het Onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste Onderwijs’ is de afspraak gemaakt om jaarlijks 10 miljoen euro te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Sociale partners in het voortgezet onderwijs, te weten de VO-raad, AOb, FvOv, CNV en FNV, hebben afgesproken om hiervan 8 miljoen euro (80%) in te zetten voor de invoering van een schoolleidersbeurs. Sociale partners hebben de regeling Schoolleidersbeurs-VO vastgesteld. Voion voert de Schoolleidersbeurs-VO uit.

Voion is kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken: www.voion.nl

 

;