De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

Voorwaarden

De schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 zijn pilotjaren voor de Schoolleidersbeurs-VO. We gebruiken deze twee jaren om aan de hand van ervaringen, evaluaties en signalen uit het veld de regeling te perfectioneren en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Mogelijk wordt de regeling in de toekomst aangepast.

Om de Schoolleidersbeurs-VO te krijgen moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Voor wie?

 • Je bent een schoolleider (van teamleider tot rector) in het voortgezet onderwijs en hebt een tijdelijk of vast dienstverband bij een door OCW bekostigde vo-school die onder de CAO VO valt (vmbo-scholen die onder een ROC vallen zijn de uitzondering hierop);
 • Je geeft onderwijskundig én organisatorisch leiding én draagt verantwoordelijkheid voor (een gedeelte van) het personeel in de school;
 • Je bent toelaatbaar voor een NVAO geaccrediteerde masteropleiding.

Bestuurders en medewerkers die op uitzendbasis of interimbasis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Welke opleiding?

 • Je volgt een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding in Nederland. Je kunt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO-register) kijken of je opleiding aan deze voorwaarde voldoet;
 • Je opleiding start op of na 1 augustus 2023;
 • De studielast van de gehele opleiding bedraagt minimaal 30 studiepunten (ECTS).

En verder:

 • Je hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen lerarenbeurs, tegemoetkoming leraren, subsidie tweede lerarenopleiding, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct) ontvangen;
 • Je hebt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming onderwijsmasters ontvangen, ook niet in een andere periode;
 • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de Schoolleidersbeurs-VO;
 • Je bent samen met je schoolbestuur verantwoordelijk voor de verantwoording van de Schoolleidersbeurs-VO;
 • Je werkt samen met je schoolbestuur mee aan de monitoring en (tussentijdse) evaluatie van de Schoolleidersbeurs-VO.