De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

Voorwaarden

Studiejaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Mogelijk wordt na evaluatie de regeling aangepast voor de volgende studiejaren.

Om de Schoolleidersbeurs-VO te krijgen moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Voor wie?

 • Je bent een schoolleider in het voortgezet onderwijs en hebt een vast dienstverband bij een door OCW bekostigde vo-school die onder de CAO VO valt (vmbo-scholen die onder een ROC vallen zijn de uitzondering hierop);
 • Je geeft onderwijskundig én organisatorisch leiding én draagt personele verantwoordelijkheid in de school;
 • Je hebt een hbo/wo bachelor opleiding afgerond.

Bestuurders en medewerkers die op uitzendbasis of interimbasis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Welke opleiding?

 • Je volgt een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding in Nederland die opleidt tot een Master degree. Je kunt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO-register) kijken of je opleiding aan deze voorwaarde voldoet;
 • Je opleiding start op of na 1 augustus 2023;
 • De studielast van de gehele opleiding bedraagt minimaal 30 studiepunten (ECTS).

En verder:

 • Je hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen lerarenbeurs, tegemoetkoming leraren, subsidie tweede lerarenopleiding, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct) ontvangen;
 • Je hebt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming onderwijsmasters ontvangen, ook niet in een andere periode;
 • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de Schoolleidersbeurs-VO;
 • Je bent samen met je schoolbestuur verantwoordelijk voor de verantwoording van de Schoolleidersbeurs-VO;
 • Je werkt samen met je schoolbestuur mee aan de monitoring en (tussentijdse) evaluatie van de Schoolleidersbeurs-VO.