De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

Bezwaar

Heb je een vraag of een klacht over de uitvoering van de regeling Schoolleidersbeurs-VO? Of misschien ben je het niet eens met een besluit van het bureau van Voion over de regeling Schoolleidersbeurs-VO? Dat is vervelend. Op deze pagina lees je welke stappen je kunt ondernemen.

Download het stappenplan>>

Stap 1
Vraag of klacht?

Heb je een vraag of klacht over de toepassing/uitvoering van de regeling Schoolleidersbeurs-VO? Stel je vraag of geef je klacht door via info@schoolleidersbeursvo.nl. Vaak kunnen wij jouw vraag snel beantwoorden of jouw probleem oplossen.

Stap 2
Ontevreden? Verzoek tot heroverweging

Ben je niet tevreden met het antwoord dat het bureau van Voion gegeven heeft op je vraag of klacht, dan kun je een verzoek indienen tot heroverweging via info@schoolleidersbeursvo.nl. Vermeld hierbij duidelijk dat het gaat om een verzoek tot heroverweging en geef jouw argumenten voor de heroverweging weer.

Stap 3
Behandeling verzoek tot heroverweging

Voion legt jouw verzoek tot heroverweging anoniem voor aan de Stuurgroep Schoolleidersbeurs-VO (vertegenwoordiging van sociale partners) in de eerstvolgende vergadering. Soms zijn er bij de regeling Schoolleidersbeurs-VO twijfelgevallen of voorbeelden waar de regeling niet in voorziet. Hiervoor is een bezwaarprocedure opgesteld. De casus (vraag/klacht) wordt eerst ter heroverweging voorgelegd aan de Stuurgroep.

Stap 4
Besluit van de Stuurgroep

De Stuurgroep neemt een besluit op jouw verzoek tot heroverweging op basis van de regeling. Dit besluit wordt je binnen twee weken na de bespreking schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld via het bureau van Voion. Daarmee is het  proces van heroverweging afgerond.

Stap 5
Oneens? Bezwaar indienen

Ben jij het niet eens met het besluit van de Stuurgroep op jouw verzoek tot heroverweging dan kun je binnen 20 werkdagen een bezwaar indienen bij de Bezwaaradviescommissie Onderwijsgeschillen via www.onderwijsgeschillen.nl, “Zaak indienen”. In de Bezwaarprocedure staat beschreven hoe je je bezwaar op een besluit van de Stuurgroep kunt voorleggen aan de Bezwaaradviescommissie Onderwijsgeschillen.

Stap 6
Bindend advies van de Bezwaaradviescommissie Onderwijsgeschillen

De Bezwaaradviescommissie neemt je bezwaar in behandeling. De uitspraak van de Bezwaaradviescommissie is bindend voor zowel de bezwaarmaker (schoolleider-vo) als voor de Stuurgroep Schoolleidersbeurs-VO. De Stuurgroep Schoolleidersbeurs-VO volgt het advies op en besluit hoe het bureau van Voion invulling kan geven aan dit advies en informeert de bezwaarmaker en de Bezwaaradviescommissie Onderwijsgeschillen.

Ga je gebruik maken van juridische ondersteuning bij jouw bezwaarproces dan kun je bij de aanvraag een verzoek tot toekenning van de proceskosten indienen overeenkomstig het Besluit proceskosten bestuursrecht. De Bezwaaradviescommissie Onderwijsgeschillen geeft dan niet alleen een bindend advies maar neemt dan tevens een besluit over de toekenning van de proceskosten indien jouw bezwaar gegrond verklaard wordt.