De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

15-05-2024

Doelgroep voor Schoolleidersbeurs-VO uitgebreid

Vanaf nu kunnen ook schoolleiders met een tijdelijke aanstelling en schoolleiders van orthopedagogische didactische centra (OPDC’s) gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO. Deze uitbreiding van de doelgroep geldt per direct en met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2023.

Schoolleiders met een tijdelijk dienstverband of in dienst bij een OPDC, die al eerder (op of na 1 augustus 2023) met een NVAO geaccrediteerde master gestart zijn, kunnen dus alsnog de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen.

Bestuurders en medewerkers die op uitzendbasis of interimbasis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Bekijk de voorwaarden voor de Schoolleidersbeurs >>

Aanvragen nu mogelijk
Aanvragen voor NVAO geaccrediteerde opleidingen is het hele jaar door mogelijk, maar niet eerder dan zes maanden voor start van de opleiding. Ook is aanvragen met terugwerkende kracht (voor opleidingen gestart op of na 1 augustus 2023) mogelijk.

Vraag de Schoolleidersbeurs-VO aan >>

Pilotjaren
De Schoolleidersbeurs-VO is een permanente, structurele regeling waar schoolleiders voor hun professionalisering gebruik van kunnen maken. De schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 zijn pilotjaren. We gebruiken deze twee jaren om aan de hand van ervaringen, evaluaties en signalen uit het veld de regeling te perfectioneren en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. De uitbreiding van de doelgroep voor de beurs is een eerste aanpassing van de regeling. Mogelijk volgen er de komende periode nog meer aanpassingen.